Näringslivsfrågor

Näringslivsfrågor

För företag som söker information, vill skapa nätverk eller påverka kommunen finns flera vägar att gå.

Gävle Kommuns Företagsservice

Gävle Kommuns Företagarservice har som uppgift att förbättra och förenkla för företagare i kommunen. Tanken är att både ledtider och beslutsvägar kan förkortas och att företagarna snabbt ska kunna få den hjälp de behöver för att utveckla sitt företag. Exempel kan vara ett företag som söker byggklar mark för att kunna etablera en logistikcentral eller en restaurang som vill ha hjälp med vilka tillstånd som krävs.

Gävles Näringslivsprogram

Arbetet med Gävles Näringslivsprogram påbörjades 2013 och sedan dess har en rad olika företag och organisationer kunnat yttra sig kring arbetet med detta program. Det är därmed framtaget genom ett samarbete mellan näringslivet, myndigheter, kommunen och utbildningsanordnare med det gemensamma målet att stärka det lokala näringslivet.

Genom tydliga mål och en handlingsplan är näringslivsprogrammet ett dokument som pekar framåt mot det arbete som behöver göras för att förbättra företagsklimatet. Bland annat siktar man på att vara ett av Sveriges mest attraktiva platser för företag år 2025.

 Marknadsplats Gävle

Även Marknadsplats Gävle arbetar för att förbättra företagsklimatet och öka antalet etablerade företag i Gävle. Detta är ett samarbete mellan Gävle Kommun och de större fastighetsägarna i staden. Bland annat arbetar de med att stödja näringslivet gällande bygglov, VA och detaljplaner som styr utvecklingen.

Marknadsplats Gävle är ofta inkopplade när större företag har intresse av att flytta till Gävle. Det kan undersöka och hitta lösningar som möjliggör att företagen kan flytta hit.

Näringslivsfrukostar

Varje år genomför kommunen Näringslivsfrukostar vid sex olika tillfällen. Ett tillfälle för inbjudna företagare att lära känna varandra och bygga nätverk som gynnar företagsutvecklingen. Eftersom även en del politiker finns med finns möjligheten att diskutera och lyfta frågor som är viktiga för företagarna. Under dessa frukostar lyfts det även upp aktuella näringslivsfrågor inom området.

Företagarföreningar

Det finns ett flertal företagarföreningar i Gävle. Den största företagarföreningen är underavdelningen av den rikstäckande organisationen Företagarna. På lokal nivå arbetar man bland annat med att påverka Gävle Kommun på ett sätt som underlättar för snabbare företagsetableringar i området. Man jobbar även med att lyfta fram småföretagen och gynna dessa genom föreläsningar, seminarier och nätverkande aktiviteter.

Många mindre föreningar är knutna till specifika områden så som ex. Näringens Företagarförening, Kryddstigens företagarförening och Hamrånge Företagarförening.

De företagarföreningar som finns i Gävle har en kontaktperson på näringslivsavdelningen inom kommunen. Därmed blir det en kanal för företagarna att nå fram med näringslivsfrågor till de som kan besluta om förbättrade åtgärder för företagsklimatet i regionen.