Gävles utbud

Gävles utbud

När Gävle började växa, under andra halvan av 1800-talet, var det industrier inom flera olika branscher som etablerade sig. Genom åren har större industrier funnits här så som Ericsson, Gävle Gavlan, Kockens Kryddor och Cloetta. Dessa företag har däremot lagt ner den huvudsakliga verksamheten i staden. Några av de områden som däremot växer är:

Besöksnäringen

Ett av de mål som Gävle Kommun har gällande näringslivet är att öka besöksnäringen. För att få kunskap vad som krävs arbetar man med tematiska nätverk. Det är fem nätverk som fokuserar på livsstil, familjeupplevelser, naturupplevelser, möten och konferenser samt evenemang (musik, idrott m.m.)

Detta är även de fem inriktningar som lockar turister till staden. Barnfamiljerna brukar uppskatta besök på Furuvik (djur- och nöjespark) och Sveriges största tågmuseum medan Hemlingby, Högbo Bruk och Smörnäs lyfts fram som trevliga naturupplevelser. Utvecklingen inom evenemang har gått snabbt framåt med nytt arenaområde i Sätra (Gavlehov).

Logistik

Med sin närhet till E4:an och E16, Sveriges tredje största hamn, samt god tågkommunikation med bland annat Uppsala och Stockholm är Gävle en attraktiv stad utifrån dess geografiska och logistiska fördelar. Detta återspeglar sig även i utbudet av transportföretag inom olika branscher.

Planer finns även att bygga en mycket stor logistikpark bredvid E4:an i jämnhöjd med stadsdelen Sätra. Genom att dra om järnvägen så att logistikparken tydligt sammankopplas med hamnen skulle en snabbare logistik skapas kring transport med fartyg, tåg och lastbil.

Logistikparken är än så länge på planeringsstadiet och det dröjer minst ett par år innan arbetet kan påbörjas.

Kommunikation mot Stockholm

Med en restid på 45 minuter till Uppsala och 60 minuter till Arlanda finns förutsättningarna för att Gävle allt mer ska kunna ta del av den starka tillväxt som sker i Stockholmsområdet. Kommunen skriver att ”Gävle växer ihop med Stockholm-Mälardalen” vilket även återspeglar sig i hur man marknadsför staden mot företag. Här finns god kommunikation till huvudstaden – men till bråkdelen av det pris som det kostar att etablera sig i Stockholm.

Teknik

En bransch som växer starkt i Gävle är informations- och teknikbranschen. Ett av de större företagen är Sweco som har ca 160 anställda och siktar på att vara ca 200 personer år 2019. Sweco är ett av de ledande företagen inom tekniska konsulttjänster i Europa. Totalt har företaget ca 14 500 anställda varav 5 600 arbetar i Sverige. I Gävle kan Sweco hittas på tre platser.

Högskolan

Högskolan i Gävle har blivit en av de mer populära högskolorna  i landet. År 2016 minskade överlag antalet högskoleansökningar men Gävle gick mot strömmen och ökade med 12% mot året innan. Det gör att högskolan ökade mest av alla högskolor i Sverige. De tre mest populära programmen var då lärare, socionom och fastighetsmäklare.