Kända verksamheter

Kända verksamheter

I Gävle finns över 7 000 företag i varierade storlekar och inom de flesta branscher. Några av de företag som framförallt förknippas med staden är:

Mondelēz International

Mondelēz International är en multinationell koncern med stort fokus på livsmedel. De hette tidigare Kraft Foods vilket fler känner igen.  Bland annat äger de varumärket Gevalia som länge varit starkt förknippat med Gävle. Gevalia har sitt rosteri på Alderholmen.

Billerud Korsnäs

År 2012 skapades en fusion mellan de tidigare konkurrenterna Korsnäs AB och Billeurd AB. Orsaken till fusionen var att skapa ett mer kostnadseffektivt arbete och därigenom spara minst 300 miljoner årligen. Målet är även att skapa ett företag som på flera punkter kan vara marknadsledande internationellt inom förpackningsindustrin. Detta är en av de större arbetsgivarna i Gävle med över 4000 anställda.

Furuvik

År 1900 invigdes djur- och nöjesparken Furuvik några kilometer utanför Gävle. Fram till 1983 drevs parken av olika ägare varpå kommunen tog över ansvaret. Kommunen ägde sedan parken fram till 2010 då nuvarande ägare Parks & Resorts Scandinavia köpte parken. De äger även Gröna Lund och Kolmårdens djurpark.

Furuviksparken är en av de stora arbetsgivarna för skolungdomar under sommarmånaderna. Det är även ett av de sommarjobb som allra flest skickar in ansökningar till.

Smurfit Kappa

Smurfit Kappa är en internationell förpackningstillverkare som har verksamhet i över 30 länder. De är Europas största företag inom sin bransch och världens näst största företag inom tillverkning av förpackningar. I Gävle ligger verksamheten på Riggargatan 3 (Brynäs).

Gävle Hamn

Gävle Hamn består av 8 terminaler som tillsammans administrerar ca 1000 fartyg varje år. Det gör att hamnen är Sveriges tredje största containerterminal. Via hamnen kan både små och stora företag importera och exportera gods. Främst är det då företag från Mälardalen, Gävleborg, Dalarna och upp till Sundsvall som utnyttjar hamnens kapacitet. Här importeras även den flygplansbränsle som transporteras till och används på Arlanda.

Hamnen grundades 1491 då staden fick rättigheten att bedriva import- och exportverksamhet. Sedan dess har det varit en mycket viktig hamn på ostkusten som byggts ut vid ett flertal tillfällen. Hamnen är idag en intermodal hamn vilket betyder att godset kan transporteras vidare med flera transportsätt dvs. lastbil, fartyg eller tåg.

Gefleortens Mejeri

Gefleortens mejeriförening bildades 1933 som ett samarbete mellan 17 lokala mejerier och ett stort antal mjölkproducenter. Idag är det ca 100 mjölkgårdar som levererar mjölk till mejeriet. Under en tid producerades ett brett utbud av mejeriprodukter så som ost, smör och glass men nu för tiden är det enbart produktion av färska mjölkbaserade produkter.

Företaget tar emot skolklasser, föreningar och andra grupper för guidade visningar. Detta kan däremot inte ske under 2017 då ombyggnation sker i lokalerna.

Lantmäteriet

När Lantmäteriverket bildades, år 1974, var detta genom en sammanslagning av Lantmäteristyrelsen och Rikets allmänna kartverk. Man valde då att placera verket i Gävle och sedan dess har huvudkontoren för verket legat här. År 2008 skapades myndigheten Lantmäteriet som därmed tog över Lantmäteriverkets uppgifter. Dess uppgift är att ha ansvar för fastighetsindelning och geodetiska referenssystemen. De har även uppgift att tillhandahålla geografisk information och vårda forskningsarkivet på över 2 miljoner akter och kartor. Sammanlagt har Lantmäteriet ca 2000 anställda varav ca 900 finns i Gävle.