Nyföretagarbarometern består av statistik framtagen av NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket. Siffror från 2016 visar att antalet nya företag i Gävle minskade detta år i jämförelse mot föregående år. Gävle ligger även lägre än riksgenomsnittet på flera jämförbara siffror gällande nyföretagande. 

En av de punkter som Nyföretagarbarometern presenterar är hur många nya företag som startas per 1000 invånare. Hela Gävleborg hade under 2016 en siffra på 4,6 vilket är rejält under riksgenomsnittet på 6,9. I Gävleborg levererade Ljusdal bäst med 5,4 och Hofors sämst med 3,0. Däremot stod Hofors för den överlägset största förbättringen mot året innan. De gick från 22 nya företag till 29 vilket motsvara en ökning på 31,8%.

I Gävle kommun startades det 5 nya företag per 1000 invånare vilket motsvarade 494 företag. Det gör att kommunen kom tätt efter Ljusdal över bästa kommun i Gävleborg. Skillnaden mellan dessa kommuner är däremot utvecklingen från föregående år. I Ljusdal ökade antalet nya företag med 27,5% mot 2015 medan det i Gävle minskade med 5,9%.

I jämförelse med Sverige som helhet

De tre kommuner som ligger i topp över ”flest nya företag” är Stockholm, Danderyd och Åre. Detta med 15,69, 11,01 respektive 10,71 nya företag per 1000 invånare. Dessa tre kommuner låg även högst på listan år 2015.

Gävle kommer på 120:e plats av de rankade kommunerna vilket gör att man tappat 29 placeringar från året innan. Längst ner på listan kom ett par mindre kommuner så som Bjurholm (1,63), Munkfors (1,90) och Ydre (2,18). Dessa tre har inte mer än ca 3000 invånare.

Även om man enbart skulle jämföra Gävle mot kommuner i samma storlek så står sig staden sig relativt dåligt. Det var totalt 12 kommuner som hade ett invånarantal (2016) mellan 90 000 och 125 000. Gävle hade detta år 99 640 invånare.

Av dessa 12 var genomsnittet 6,32 nystartade företag per 1000 invånare. Bäst var Nacka med 8,7 och Lund på 6,98. Sämst var Gävle och Eskilstuna på 4,96 samt 4,98.

Inte oväntat

Att Gävle skulle få så dåliga siffror var inte helt oväntat. När Svenskt Näringsliv år 2016 genomförde en undersökning hos företagarna gällande deras sammanfattande omdöme om företagsklimatet i staden var det inte positiva siffor som presenterades. Inte på 10 år har företagarnas syn varit så negativ på företagsklimatet i staden.