Välkommen ombord till framtidskommunen Gävle!

År 2017 nådde Gävle den ”magiska” gränsen på 100 000 invånare.

Läs mer om Gävles utbud

Staden Gävle

Staden kanske är allra mest känd för den julbock som årligen byggs upp precis utanför stadsbiblioteket. En bock som däremot sällan får uppleva hela vintern utan oftast står i lågor redan efter några veckor.

Annat som karaktäriserar Gävle är hockeylaget Brynäs, Gevalia, Gamla Stan och att kända personer så som Tomas di Leva, Rolf Lassgård, Niklas Bäckström och Joe Hill kommer här ifrån.

Besökare som kommer till staden kan besöka Sveriges största järnvägsmuseum, ett mycket genomarbetat fängelsemuseum eller varför inte barnens favoritmål, djur- och nöjesparken Furuvik.

Näringslivet i Gävle

Länge var Gävle näringsliv förknippat med stora arbetsgivare som Ericsson, Läkerol, Gävle Gavlan och Gevalia. Av dessa stora företag är det enbart Gevalia som fortfarande finns kvar i Gävle. Även om det finns större arbetsgivare så som Billerud-Korsnäs och Sweco så går staden allt mer från en industristad till att få allt fler arbetstillfällen inom andra områden.

Näringslivsprogram

Gävleborg har under flera år legat högt på listan över andelen arbetslösa i förhållande till andra regioner i Sverige . Dess granne, Uppsala län, har istället länge haft den lägsta andelen arbetslösa. Detta är självklart något som kommunen aktivt jobbat med att förändra.

En väg är att kartlägga problemet och hitta vägar för att förändra detta. Det sker bland annat genom Gävles Näringslivsprogram som lanserades 2013 och sedan vuxit fram. Ett av målen i detta program är att Gävle år 2025 ska vara ”uppfattas som en av Sveriges mest attraktiva platser för företag”. Ett annat mål är att Gävle ska ha ”framgångsrik kompetensförsörjning”.

Med fokus på utbildning

Att ett tydligt mål i Gävles Näringslivsprogram är att arbeta med kompetensförsörjning är inte oväntat. För trots att det i regionen länge funnits en hög arbetslöshet så vittnar många företag om att de har ett stort behov av arbetskraft.

Detta har gjort att man skapat Kompetenscentrum med uppgift att kartlägga företagarnas behov och försöka skapa förutsättningar för ett mer anpassat utbildningsystem.

Kommunen jobbar även med att hjälpa nyföretagare att etablera sig via samverkansmodellen Etablera. Här kan nya företag få hjälp, utbildning och coachning för att skapa förutsättningarna som behövs för att lyckas.

Tydligt samarbete mot befintliga företag

Att skapa ett gott företagsklimat handlar inte bara om att hjälpa nya företag att etablera sig och främja utbildningsmöjligheter för att möta företagens behov av personal. Framförallt handlar det om att vårda de företag som växer i Gävle och hjälpa och lyssna på dem gällande deras behov.

Detta sker bland annat via Gävle Kommuns Företagarservice, via kommunikation med företagsnätverk och via nätverk som arbetar för företagsetableringar i Gävle. Om det i längden räcker för att få företagarna att anse att Gävle är en attraktiv stad att etablera sig i och det minskar arbetslösheten kan bara framtiden utvisa.

Kontakta oss