Företagsklimat

Företagsklimat

För att skapa ett attraktivt företagsklimat i Gävleregionen arbetar Gävle Kommun i ett tätt samarbete med näringslivet. Detta både via företagarnätverk, samverkansmodellen Etablera och nätverk som stödjer företagsutveckling.

Företagarservice

Företagarservice är en gratis service som kommunen erbjuder samtliga företag. Hit man kan vända sig om man har frågor som kräver samordnade insatser från flera olika aktörer. Via företagarservice kan företagen få kontakt med berörda parter och direkt kopplas till rätt handläggare. Hit vänder sig både företag som vill etablera sig i området och de som behöver hjälp med att hitta rätt väg att gå gällande allt från tillstånd till bygglov.

Leader

Mellan 2016-2020 ingår Gävle Kommun i två ”Leader”-projekt. Det är projekt som syftar att stödja landsbygdsutveckling i Gästrikebygden och Nedre Dalälven. Via Leader kan föreningar/organisationer och kommunens egna företag söka finansiella bidrag för att skapa främjande åtgärder. Målet är att projekten ska resultera i nya företag, fler arbetstillfällen och nya samarbeten. Andra mål är att turismen ökar eller det leder till en kompetenshöjning.

Gratis rådgivning för nyföretagare

Via samverkansmodellen, Etablera, kan de som vill etablera företag i Gävle, Sandviken, Ockelbo eller Hofors få gratis rådgivning. Detta både inför att företaget startas och som stöd under etableringsfasen. Denna hjälp kan företag få under de tre första åren.  Etablera är ett samarbete mellan Gävle Kommun, myndigheter och vissa företag. Därmed kan man löpande få information kring ex bokföring, finansiering och gällande lagar och regler.

 Hjälp vid kooperativt företagande

Om intresse finns att starta ett kooperativt företag kan man få hjälp och stöd från Coompanion. Via dem kan man få gratis rådgivning även om det handlar om sociala företag, ekonomisk förening eller småföretagssamverkan.

Företagsinkubator

Movexum är företagsinkubator i Gävleborg. Det betyder att man här kan få kvalificerad affärscoachning och hjälp med kapital för att kunna ett större steg framåt i affärsutvecklingen. Detta främst för att kunna ta steget ut på den internationella marknaden. Kort sagt är Movexum som ett växthus för de företag som har potentialen att verkligen växa snabbt och stort.

Almi – Finansiering för småföretag

Almi är ett rikstäckande nätverk som har lokala avdelningar. Almi i Gävleborg kan bland annat hjälpa företagare med mindre lån, innovationsrådgivning och mentorsprogram.

Drivhuset

Drivhuset ger råd och stöd för personer som går på Högskolan i Gävle. Detta både via gratis rådgivning och billiga platser i deras kontorslandskap.

Ny i Sverige – Starta Eget

Regelbundet håller kommunen informationskvällar för personer som är nya i Sverige. Här resenteras information från flera olika aktörer så som Coompanion, Arbetsförmedlingen och Almi.

Kompetenscentrum

Gävle kommun är en av de kommuner i Sverige med allra högst arbetslöshet. Men samtidigt vittnar många företag som arbetsbrist. Till stor del beror detta på att arbetsgivarnas efterfrågan på utbildade personer inte matchar den utbildning som de arbetslösa har. Att höja kompetensen är något som Kompetenscentrum har i fokus.

Bland annat arbetar Kompetenscentrum med att mäta aktuellt kompetensbehov och se vilka utbildningar som finns som kan möta detta behov.  Via olika vägar ska man därmed främja en kompetenshöjning och ett mer behovsanpassat utbildningssystem i regionen.