Gävle, även kallad “Porten till Norrland” är en stad med drygt 100 000 invånare och cirka 7 000 företag verksamma inom olika branscher. Staden fick sina stadsprivilegier redan år 1446, men det var först under 1800-talets hälft som industristaden Gävle började växa fram. Vid denna tid fanns ingen särskild inriktning på näringslivet i Gävle, utan industriföretagen var istället fördelade över flera olika branscher. Sedan dess har dock det mesta förändrats. Vissa av de äldre industriföretagen är fortfarande verksamma, men de är naturligtvis mer utvecklade idag.

För att beskriva näringslivet i Gävle kan man hävda att de moderna branscherna som präglas av tillväxt möter den äldre industrin och dess traditioner. De äldre industriföretagen har under årens lopp genererat en hel del kunskap, men i och med den tekniska utvecklingen har även ett nytänkande kommit att prägla industribranschen i staden. Utveckling av geografiska informationssystem, logistiska lösningar och förnyelsebar energi är några av de områden där Gävle idag är ledande. Här möter en anrik historia en stark framtidstro. Än idag präglas stadens näringsliv av en handels- och industritradition.

Stora aktörer inom näringslivet i Gävle

Korsnäs, ett företag verksamt inom pappersindustrin, AQ ParkoPrint, som producerar parkeringsautomater och kartongtillverkaren Smurfit Kappa är några av de större företagen i staden. En annan stor aktör, som i mångt och mycket har kommit att bli synonym med Gävle är Kraft Foods, som har tagit över tillverkningen av Gevaliakaffet. Malaco Leaf hade tidigare en större fabrik i staden, men den lades ner under 2014.

En av de marknader som växer allra snabbast i Gävle är logistiken. Tack vare sitt smått unika läge, med den största djuphamnen i hela Östersjön, motorväg, flygmöjligheter och järnväg, har Gävle mycket att erbjuda företag som söker smarta logistiska lösningar. Med sin närhet till såväl E4 som E16 och Riksväg 80 är det enkelt att ta sig till Gävle med motordrivna fordon. Utöver denna infrastruktur har staden även goda spårförmindelser och dessutom en egen flygplats som är belägen cirka två mil utanför stadens centrum. Flygplatsen är endast till för affärs- och transportflyg.

I affärsalliansen Stockholm Business Alliance är Gävle inte helt oväntat medlem. Detta nätverk syftar till att att få utländska företag att etablera sig i Stockholmsregionen och dess närhet, samt till att attrahera utländskt kapital för investeringar.