Företagarna, som är Sveriges största företagarorganisation för små och medelstora företag, har i över 10 år arrangerat Eldklotet Företagargala. Detta har då skett som en stor länsgala med bland annat fokus på Året Företagare och utvecklingen av företagande i regionen. Men i år kommer man att skapa en förändring som gör att galan upplevs mer lokal. Den kommer nämligen både anordnas lokalt, regionalt och nationellt.

Lokalföreningarna kommer samarbeta med Region Gävleborg samt Näringslivskontoret för att ordna lokala Eldklotsgalor. Eva Cooper som är regionchef för organisationen i Gävleborg menar att det nya upplägget kan skapa ett större lokalt engagemang.

Eldklotet Företagargala i sin tidigare regionala form har varit en succé – men vi vill att ännu fler företagare ska samlas, nätverka och hyllas för att de skapar tillväxt. Det tror vi att vi bäst lyckas med genom att satsa på att vara så nära företagarna i deras vardag som möjligt”

Årets Företagare

I likhet med föregående år utses Årets Företagare på Eldklotet Företagargala. Först utses en vinnare i varje kommun som sedan får ställas mot alla andra vinnare inom Gävleborg. Den som vinner detta blir den som får representera Gävleborg när Årets Företagare i Sverige ska utses.

Via Företagarnas hemsida kan nominering ske och det som krävs är då att företagaren ska:

Äga och Driva – Personen måste ha majoritetsägandet av företaget och själv vara aktiv i verksamheten. Eftersom det är företagaren och inte företaget som får utmärkelsen är fokus på just på den individuella insatsen.

Ledare och Förebild – Företagaren ska vara en god förebild. Bland annat kan det vara att man tar ett socialt ansvar, gynnar lokal utveckling eller har ett tydligt arbete mot mångfald.

Kreativ och Innovation – Personen bör på något sätt visat en ovanligt stor kreativitet. Det kan exempelvis vara att man lanserat en helt ny produkt på marknaden eller presenterat en innovativ lösning på ett problem inom branschen.

Lönsamhet och Tillväxt – Företagets lönsamhet ska varit god över längre tid och marginalerna bör inte vara lägre än övriga företag inom branschen.

Formella krav – Någon dom från domstol får inte finnas nyligen på personen. Företaget får inte heller nyligen haft någon betalningsanmärkning.

Mer information om Årets Företagare och möjlighet att nominera går att hitta på lokalsidan om Gävle på Företagarnas hemsida.